برای سفارش گیوه کلاش لازم است که نخست طول پای خود را مطابق شکل زیر اندازه بگیرید سپس فرم سفارش را کامل کنید . بعد از ارسال فرم سفارش ، عکس شکل پای خود را هم بفرستید به تلگرام 09370620514