در صورت داشتن هر گونه سوالی در مورد نحوه بریدن تسمه زیر گیوه کلاش و یا نحوه شستن آن ، از فرم تماس با ما استفاده کنید و سوال تان را برای ما بفرستید .