نمونه ای از محصولات فروشگاه اینترنتی گیوه کرد
.
گیوه کلاش کردستان ، خنک ترین کفش جهان