بله قابل تعویض است به شرطی که مورد استفاده قرار نگرفته باشد و زود برگشت داده شود .

نه ندارد . هیچ فرقی نمی کند که چطور بپوشید هر چند هفته یک بار جای لنگه ها را عوض کنید .

بله . قابل شست و شو است ولی باید زود خشک شود تا خراب نشود .

با شامپوفرش یا پودر لباسشویی یا مایع لباسشویی

بله ، تسمه را از نوک و وسط و پاشنه ببرید .